Plemenný standard

Popis standardu plemene Cairn Terrier (často psáno Cairn Teriér nebo kernteriér) uznávaný FCI lze nalézt na mnoha místech na Internetu, například na stránkách Klubu chovatelů teriérů. Poněkud jiný standard je uznáván v USA, především co do velikosti, a je možné ho najít na stránkách AKC nebo CTCA. Problémem každého popisu standardu je, že není a ani nemůže být dokonalý, takže ponechává prostor pro různou interpretaci. Zajímavý je článek v AKC gazette z roku 1934 (Why We Needed A New Standard For The Cairns), kde je vysvětleno, proč Američané potřebují relativně důkladný popis standardu Cairn Teriéra – “v Británii ho nepotřebujeme, my víme i bez popisu, jak má správný Cairn vypadat” :-)(zjednodušeně řečeno). Pro posouzení kvality exteriéru je kromě popisu standardu třeba také interpretaci – viz například popis ideálu kerna na stránkách CHS Hoity-Toity Gang. Další interpretace, které se povedlo nalézt jsou pouze v angličtině, postupně se je budeme snažit přeložit a doplnit na tyto stránky. Co je ale nejdůležitější, je si vzhled “nakoukat” na různých výstavách. Vzhledem k tomu, že všeobecnou snahou je zachovat vzhled plemene, je také dobré si najít historické fotografie šampiónů. Nějaké historické snímky jsou uveřejněny v galerii, aniž jsou většinou známa případná výstavní hodnocení těchto psů. Pokud o nějakých dalších víte (popřípadě i starých kresbách), napište, prosím, odkaz do vzkazů nebo rovnou mailem na webadmina.

Z hlediska výstavních úspěchů je ale veškeré studování standardů a jejich interpretací dost ošementné, prostě “někdo to rád krkaté, někdo …”. 😉